Annons – Innehåll från Folkspel
folkspel logo
Träning och motion är viktigt när det gäller att förebygga stroke – och antalet fall i Sverige minskar för varje år, berättar Daniela Bjarne, sakkunnig på Stroke-Riksförbundet.

Nyhet

Nya forskningsrönen visar: Så minskar du risken för stroke

Av Jakob Lundberg 16 October, 2018

Antalet fall av stroke går neråt stadigt i Sverige. Och träning är en viktig faktor i ytterligare strokebekämpning.
– Forskning visar tydligt att fysisk aktivitet minskar risken för stroke, säger Daniela Bjarne, sakkunnig på Stroke-Riksförbundet.

Nominera din eldsjäl inom kategorin Ledare

Visste du att…

… Folkspel är en ideell organisation som ägs av 73 riksorganisationer i Sverige. Folkspel erbjuder svenskt föreningsliv att sälja lotteriprodukter (Bingolotto och Sverigelotten) för på så sätt dra in pengar för att finansiera sin verksamhet.

Även lättare motion har en strokeskyddande effekt. Och de som rör på sig, men ändå drabbas av stroke, har större chans att få en lindrigare form av stroke.

Allt detta enligt forskning som Daniela Bjarne på Stroke-Riksförbundet hänvisar till.
– På Stroketeamkongressen i september i Stockholm lyssnade jag bland annat på en föreläsning av Gudrun Boysen. Den danska professorn lyfte fram flera studier kring hur fysisk aktivitet reducerar risken för stroke, berättar Daniela Bjarne.

Boysen pekade på vetenskapliga studier från bland annat Sverige, USA, Sydkorea och Taiwan. Orsaken tros vara att regelbunden fysisk aktivitet bidrar till att minska strokeriskfaktorer som högt blodtryck, fetma, diabetes och högt kolesterol.

Den minskade strokerisken bland fysiskt aktiva kan, enligt professor Boysen, också hänga samman med att personer som motionerar även i övrigt har en hälsosam livsstil.
Det finns också ett samband mellan fysisk aktivitet och hur allvarlig stroke en person drabbas av. Detta visar en färsk svensk studie från Sahlgrenska akademin i Göteborg, ledd av professor Katharina Stibrant Sunnerhagen. De strokedrabbade som hade ägnat sig åt lätt fysisk aktivitet (promenad fyra timmar eller mer i veckan) eller måttlig aktivitet (löpning, simning eller liknande två-tre timmar per vecka) hade i högre utsträckning fått en lindrigare stroke. Det innebär i sin tur kortare rehabilitering och större möjligheter för patienten att få ett bra liv efter stroke.

Strokefallen i Sverige har minskat med närmare 40 procent under 2000-talet. Från att år 2000 ha varit över 600 fall per 100 000 invånare till 2016 års siffra på 370.
– Enligt expertisen beror minskningen på hälsosammare levnadsvanor. Bland annat röker färre människor. Dessutom har sjukvården blivit bättre på att fånga upp personer som befinner sig i riskzonen för att få stroke. Till exempel får fler behandling mot förmaksflimmer. Vården når också fram till fler som har högt blodtryck och de får medicinsk behandling. Men fortfarande går alldeles för många människor med förmaksflimmer och högt blodtryck utan att veta om det. Drygt 60 procent av de som får stroke har högt blodtryck, berättar Daniela Bjarne.

Stroke-Riksförbundet är en ideell intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Förbundet arbetar med informationsspridning och samhällspåverkan.

– Man kan säga att förbundet står på tre ben. Det första är att sprida kunskap om stroke och hur man kan förebygga sjukdomen. Vi påverkar politiker, myndigheter och vårdpersonal och arbetar för en bra och jämlik vård och rehabilitering. Vår vision är att de drabbade ska få ett värdigt liv efter stroke, säger Daniela Bjarne och fortsätter:
– Våra 81 medlemsföreningar är det andra benet. Föreningarna jobbar runt om i landet med aktiviteter för dem som har fått stroke och för anhöriga. Det tredje är Strokefonden, där vi samlar in pengar för strokeforskning och utveckling. I år delar vi ut 4,5 miljoner kronor.

Vad är stroke?

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. 85 procent av strokefallen orsakas av blodpropp och 15 procent av hjärnblödning. Stroke är en av våra största folksjukdomar.
Källa: www.strokeforbundet.se

Vad ger en halvtimmes promenad?

Stroke-Riksförbundet delar ut ett informationskort om vikten av att röra på sig. På det står:
”30 minuters promenad om dagen gör att: du orkar mer, sover bättre, blir starkare, går ner i vikt, hanterar stress bättre, ditt blodtryck sänks, dina kolesterolvärden förbättras, du minskar risken för diabetes, du blir gladare och sist men inte minst du minskar risken för stroke.”

Våra samarbetspartners

Senaste nytt

Tack för din nominering!

Tack för din röst!

Din röst är registrerad. Vinnaren kommer att presenteras på Eldsjälsgalan i mars 2019. Folkspel tackar för din röst och för att du bryr dig om och uppskattar eldsjälarnas insatser.

Du har redan röstat!

Din röst i denna kategori är redan registrerad. Om detta inte stämmer kan det vara så att du delar IP-adress med andra som har röstat. Testa i så fall att rösta från din mobiltelefon eller från en annan dator.