Helga Valdimarsdottir

Som ordförande i Angered Boxning Club har Helga Valdimarsdottir alltid tagit kampen. Nu har hon bildat en ny förening – med unik verksamhet.

– Hela syftet är att stödja och utveckla föreningslivet i de socialt utsatta områdena i Göteborg, säger hon.

Medan Helga Valdimarsdottir och hennes klubbkamrater har arbetat hårt för att ordna en bra verksamhet för ungdomar i Angered Boxing Club, har hon fajtats mot politiker och tjänstemän för att förbättra villkoren för stadens föreningar.

Samtidigt har hon sett hur massor av andra idrotts- och kulturföreningar har lagt ner sin verksamhet. Inte minst i Göteborgs nordöstra stadsdelar har antalet föreningar minskat drastiskt.

– Det är nästan med fasa som jag har sett hur kommunen och förvaltningarna har hanterat våra föreningar. Det är en stor bidragande orsak till den föreningsdöd som har drabbat våra förorter, säger Helga Valdimarsdottir, och fortsätter:
– Nu vill jag trappa upp kampen för hela föreningslivet. De här frågorna var illa skötta redan av det socialdemokratiska styret i Göteborg och när jag ser de uttalanden och prioriteringar som görs nu så är jag minst sagt bekymrad.

Vad gör de styrande politikerna för fel?

– De prioriterar inte frågan om föreningslivets villkor alls. Det är grundproblemet och det leder till att ingen känner något riktigt ansvar. Det är uppenbart att de inte har landat i vad samhället behöver ett rikt föreningsliv till, och det i sin tur bidrar till att de saknar strategier.

Hon har också kritik mot hur bidragssystemet fungerar rent praktiskt:
– De har skapat ett system som kräver en väldig massa dokumentation och administration från oss ideella ledare. Vi tvingas lägga nästan all tid på detta istället för på barnen. Därför ger många ledare upp. Istället för att möta de ideella föreningarna på våra villkor kräver kommunen att vi ska anpassa oss efter deras system – ungefär som om föreningarna fanns till för kommunen istället för tvärtom. Göteborg har blivit en föreningsovänlig stad, säger Helga Valdimarsdottir och utvecklar:

– När jag möter både tjänstemän och politiker i de här frågorna så har de ingen som helst koll på hur situationen är ute i stadsdelarna. Kunskapsnivån är väldigt låg. Samtidigt är alla rörande överens om att vi behövs och gör ett viktigt jobb, men de ser inte sin egen del i utvecklingen.

Nu har Helga Valdimarsdottir avsagt sig sitt mångåriga uppdrag som ordförande i Angered Boxing Club. Under sommaren har hon, tillsammans med några andra eldsjälar, bildat en ny förening under arbetsnamnet ”Ringhörnan”.

Det är ingen idrottsförening, utan en ideell förening med en helt ny sorts verksamhet.
 Föreningens ändamål är ”att stödja och utveckla föreningslivet i de socialt utsatta områdena i Göteborg för att uppnå målen om en meningsfull och hälsosam fritid enligt barnkonventionen. Och att bidra till att skapa ett såväl jämlikt som jämställt föreningsliv, där alla barn ska ges samma möjligheter att delta under sin fritid, oavsett var i staden de bor.”