Jönköping Curling Club – Årets Idrottsförening

Kriteriet 2020 för att bli Årets Förening var att ha parasport i sin ordinarie verksamhet. Det uppfyller Jönköping Curling Club med marginal.

– Helt fantastiskt. Ett erkännande att vi gjort något rätt, säger Fredrik Friberg i klubben.

Folkspel valde, med anledning av att den allmänna risken att smittas av coronaviruset bedöms som mycket hög – att ställa in Eldsjälsgalan 2020. Däremot har det naturligtvis utsetts välförtjänta vinnare i ett antal kategorier.

Vinnare i kategorin Årets Idrottsförening – en utmärkelse som är ett samarbete mellan ideella Folkspel och Riksidrottsförbundet – blev Jönköping Curling Club.

Utöver den stora äran får Jönköping Curling Club 15 000 kronor för sin finalplats samt 50 000 kronor ytterligare för slutsegern att använda till sin verksamhet.

– Helt fantastiskt för alla våra killar och tjejer, försäkrar Fredrik Friberg.

Jönköpings Curling Club är Sveriges största förening för rullstolscurlare och verksamma i en kommun där det inte enbart satsas på idrotten i stort, utan även på allas möjlighet att få vara med.

– Utan kommunen hade vi inte varit där vi är i dag. Vi känner ett jättebra stöd i allt vi gör, och jag kunde bara önska att fler kommuner ute i landet kunde se och lära av Jönköping, menar Fredrik.

Alla är verkligen välkomna i den här föreningen, där ”rullare” och stående tränar och tävlar ihop och sida vid sida.

– Jag är stolt över att bära det här klubbmärket. JCC går verkligen i bräschen för hur en förening ska arbeta, säger medlemmen och rullstolscurlaren Viljo Peterson Dahl och fortsätter:

– Jönköping Curling Club är en förening som inser värdet av vad de skapar för oss. Alla är stolta över rullstolscurlingen här. Egentligen handlar det nog bara om att bestämma sig och jag hoppas att fler klubbar ute i landet kan följa efter.

Årets Idrottsförening

Kriteriet för att bli en eldsjäl i kategorin ”Årets Idrottsförening ” är 2020 att den nominerade föreningen aktivt verkar för att inkludera parasport i sin ordinarie verksamhet. Utmärkelsen är ett samarbete med Riksidrottsförbundet, vars övergripande mål är att flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter och villkor att utöva och leda idrott i alla dess former och att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra verksamheten.