Jönköping Curling Club

Vill du veta hur man får fram den optimala isen för curling? Fråga eldsjälen Mikael Peterson i Jönköpings Curling Club – Sveriges största förening för rullstolscurlare.

I Jönköpings kommun satsas det. Inte bara på idrotten i stort, utan även på allas möjlighet att få vara med och få vara en del av föreningsliv.

– Utan kommunen hade vi inte varit där vi är i dag. Vi känner ett jättebra stöd i allt vi gör, och jag kunde bara önska att fler kommuner ute i landet kunde se och lära av Jönköping, säger Fredrik Friberg, i Jönköping Curling Club.

Han är med och driver landets största förening för rullstolscurlare. Alla är verkligen välkomna i den här föreningen, där ”rullare” och stående tränar och tävlar ihop och sida vid sida.

– Jag är stolt över att bära det här klubbmärket. JCC går verkligen i bräschen för hur en förening ska arbeta, säger medlemmen och rullstolscurlaren Viljo Peterson Dahl.

Allt började egentligen 2013, då Mikael Peterson på länssjukhuset hittade en grupp människor som höll på med rehabträning. Han föreslog att de istället och som komplement skulle börja med curling.
Inte minst för att hitta ett socialt sammanhang och att umgås med andra, i stället för att riskera att bli isolerad.

Han berättar:
– Jag sa: Vill ni verkligen satsa så kan ni ta er ända till Paralympics 2018. Två av killarna gjorde hela den resan och kom till Paralympics.

När vi besöker Jönköping Curling Club pågår SM för fullt. Rullstollscurlare tävlar på banor bredvid Sverigeliten bland stående.
Anna Hasselborg, som vann OS-guld 2018, är full av beundran för det arbete som JCC gör.

– När man ser hur föreningen jobbar, inte minst med sina rullstolscurlare, blir man väldigt glad. De vet hur man finner glädjen i det man gör, säger hon.

När curlinghallen byggdes om för ett antal år sedan var det aldrig någon tvekan. Allt, in i minsta detalj, anpassades för att inkludera samtliga i verksamheten.

– Jönköping Curling Club är en förening som inser värdet av vad de skapar för oss. Alla är stolta över rullstolscurlingen här. Egentligen handlar det nog bara om att bestämma sig och jag hoppas att fler klubbar ute i landet kan följa efter, säger Viljo Peterson Dahl.

Och hur var det då med isen?
Mikael Peterson kan prata hur länge som helst om den – så det tar vi en annan gång …