Kassim Nagwere

Kassim Nagwere har ett enkelt mål med sitt liv.
Att göra världen lite, lite bättre – varje dag.
Därför tycker han att man ska drömma. Och man ska drömma stort.

Kassim Nagwere föddes i Uganda och kom till Sverige som tioåring. Här hittade han snart något som han älskade mer än något annat, nämligen basket.
Och det gick bra. Så bra att Kassim blev svensk landslagsspelare.
– Sen en dag började jag fundera … när vänner liksom försvann eller gick bort eller hamnade i fängelse eller hamnade i drogmissbruk… vad var det som gjorde att jag hade klarat mig så bra? Jo, det var idrotten som alltid hade funnits där, säger han.

Läxhjälp och idrott

Därför bestämde sig Kassim för att grunda organisationen Drömstort, en ideell förening som finns till för att motivera unga människor i socioekonomiskt utsatta områden att våga drömma. Drömstort arrangerar work-shops och föreläsningar, läxhjälp och inte minst idrotts- och kulturaktiviteter.
– Vi utgår hela tiden från drömmar! Jag försöker alltid hitta ungdomarnas drömmar och sedan sätta upp gemensamma mål med dem. På så sätt hittar jag glöden hos dem, säger Kassim.

Trots att han har en gedigen basketbakgrund behöver det inte alltid handla om idrott, även om Kassim har lånat mycket av de goda sakerna som finns inom idrotts- och föreningslivet. Det kan handla om disciplin och träningsvilja, om rutiner och respekt för andra.

Att Kassim själv blev basketspelare och inte kom att satsa på fotboll som tonåring har sin naturliga förklaring. Basketen, som ofta benämns som den mest jämställda och inkluderande idrotten, var gratis – medan fotbollen krävde en medlemsavgift. Valet blev självklart, och Kassim tror att många idrotter går miste om talanger från socioekonomiskt utsatta områden just på grund av en sak som medlemsavgifterna.

Känna sig utanför

Kassims egna erfarenheter är något han använder sig av i arbetet med Drömstort.
– Jag har ju själv vuxit upp i olika förorter och vet hur det är att känna sig utanför och inte riktigt välkommen i samhället. Jag kan prata med förortskids på ett sätt som de förstår, säger han, och fortsätter:
– Jag vet ju hur jag själv hade det under min uppväxt och jag vet där hur jag vill att dagens ungdomar inte ska ha det.

Grunden i Drömstort – förutom att drömma och formulera personliga mål efter det – är att bygga självförtroende.
– Det handlar väldigt mycket om att våga ta plats och att synas. Och att därigenom skapa drömmar om vad man vill med sig själv och sitt liv.