Om kategorierna

Inkludering

En eldsjäl inom den här kategorin är någon eller några dag efter dag mycket medvetet strävar efter att motverka utanförskap och som står upp för inkludering och alla människors lika värde och rätt till en meningsfull och aktiv fritid – och det oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, trosuppfattning eller funktionsvariation.

Nomineringsperioden för denna kategori är stängd.

Hälsa

En eldsjäl inom den här kategorin är någon eller några som dag efter dag och mycket medvetet strävar efter att förbättra andra människors hälsa och välbefinnande. Både det psykiska och det fysiska välmåendet är viktiga och varför inte båda.

Nomineringsperioden för denna kategori är stängd.

Ledare

En eldsjäl inom den här kategorin är någon eller några som dag efter dag, representerar ett jämlikt, tydligt och utvecklande ledarskap. Som stimulerar och uppmuntrar, som genom sitt ledarskap får alla att känna sig lika välkomna och som står upp för jämställdhet och kamratskap och som ser möjligheter istället för hinder.

Nomineringsperioden för denna kategori är stängd.

Specialpris

Folkspel och Expressen uppmärksammar varje år någon eller några som har bidragit till ett bättre föreningsklimat och som står upp för såväl Folkspels som Expressens grundläggande värderingar om alla människors lika värde och varje individs rätt att i frihet forma sitt liv och fylla det med mening och glädje.

Årets Idrottsförening

Årets idrottsförening är en förening som på ett engagerat och inkluderande sätt bedriver verksamhet för paraidrottare – idrottare med rörelse-, syn- eller intellektuell funktionsnedsättning – i sina vanliga träningsgrupper och aktiviteter eller i särskilda träningsgrupper inom ramen för sin ordinarie verksamhet.

Nominera