Tävlingsregler

Vad?

# En tävling som avslutas varje år med en gala på Berns i Stockholm i mars.

# Under 2019 kommer det att gå att nominera kandidater i de olika kategorierna Inkludering, Hälsa, Ledare och Årets Idrottsförening.

# I de tre första kategorierna kommer en jury att utse fyra finalister per kategori. Alla kan sedan rösta på dem – och på så vis kommer en Årets Eldsjäl att utses i varje kategori. I kategorin Årets Idrottsförening, som är ett samarbete med Riksidrottsförbundet, utses fyra finalisterna samt slutvinnaren av en jury.

# Vilka som blir de tre vinnarna i Inkludering, Hälsa och Ledarskap kommer att presenteras på Eldsjälsgalan på Berns i Stockholm i mars. Där kommer också en slutlig vinnare av dessa tre att utses (av en jury). Han eller hon blir Årets Eldsjäl 2020.

Varför?

# De fyra finalisterna som utses i varje kategori är garanterade 10 000 kronor samt en galakväll på Berns – plus massa uppmärksamhet för det fantastiska jobb som läggs ner.

# Kategorivinnarna får dessutom 15 000 kronor i personligt stipendium samt 50 000 kronor till sin verksamhet.

# Slutvinnaren belönas slutligen med en helt ny bil från Volkswagen som är huvudpartner till Årets Eldsjäl.

När?

Inkludering: Nomineringen pågår 6 maj–10 juni. Den 26 juni presenteras finalisterna och då öppnar röstningen.

Hälsa: Nomineringen pågår 1 juli–5 augusti. Den 22 augusti presenteras finalisterna och då öppnar röstningen.

Ledare: Nomineringen pågår 2 september–9 oktober. Den 25 oktober presenteras finalisterna och då öppnar röstningen.

Årets Idrottsförening: Nomineringen pågår 25 november–15 januari. Den 19 februari presenteras finalisterna – men i denna kategori går det alltså inte att rösta.

 

Kategorierna

HÄLSA
En eldsjäl inom den här kategorin är någon eller några som dag efter dag och mycket medvetet strävar efter att förbättra andra människors hälsa och välbefinnande. Både det psykiska och det fysiska välmåendet är viktiga och varför inte båda.
INKLUDERING
En eldsjäl inom den här kategorin är någon eller några dag efter dag mycket medvetet strävar efter att motverka utanförskap och som står upp för inkludering och alla människors lika värde och rätt till en meningsfull och aktiv fritid – och det oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, trosuppfattning eller funktionsvariation.
LEDARE
En eldsjäl inom den här kategorin är någon eller några som dag efter dag, representerar ett jämlikt, tydligt och utvecklande ledarskap. Som stimulerar och uppmuntrar, som genom sitt ledarskap får alla att känna sig lika välkomna och som står upp för jämställdhet och kamratskap och som ser möjligheter istället för hinder.
ÅRETS IDROTTSFÖRENING
Årets idrottsförening är en förening som på ett engagerat och inkluderande sätt bedriver verksamhet för paraidrottare – idrottare med rörelse-, syn- eller intellektuell funktionsnedsättning – i sina vanliga träningsgrupper och aktiviteter eller i särskilda träningsgrupper inom ramen för sin ordinarie verksamhet.
ÅRETS SPECIALPRIS
Folkspel och Expressen uppmärksammar varje år någon eller några som har bidragit till ett bättre föreningsklimat och som står upp för såväl Folkspels som Expressens grundläggande värderingar om alla människors lika värde och varje individs rätt att i frihet forma sitt liv och fylla det med mening och glädje.

Juryn

När nomineringsperioden är stängd i en kategori sammanträder en jury för att bland alla nominerade välja ut fyra stycken finalister i aktuell kategori.

• Juryn utses av Folkspel och juryns ordförande är Hans Sahlin (vd Folkspel).
• Varje kategori har sina nomineringskriterier. Juryn äger rätt att flytta nominerade till annan kategori om man finner det passande.
• Juryn har ensamt rätten att utse finalisterna utifrån vilka nominerade som i högst utsträckning uppfyller nomineringskriterierna.
• Juryn är inte skyldig att utse någon vinnare om det, enligt juryns uppfattning, saknas nominerade som uppfyller nomineringskriterierna.
• Ofullständiga och/eller felaktiga nomineringar som inte uppfyller nomineringskriterierna äger juryn rätt att diskvalificera.
• Juryns val av finalister publiceras på www.aretseldsjal.se cirka två veckor efter det att nomineringsperioden har stängt.
• Juryn meddelar ej de nominerade som inte har gått vidare.
• Tävlingsregler, kategorier och priser kan när som helst varieras eller ändras.
• Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Röstning

När de fyra finalisterna presenteras på www.aretseldsjal.se öppnar också möjligheten att rösta på kandidaterna.

• Röstning sker enbart på aretseldsjal.se
• Alla har möjlighet att rösta.
• Du får enbart rösta på en kandidat i respektive kategori.
• Det kostar ingenting att rösta.
• Röstningen är öppen till och med 1 mars 2020.
• Vinnaren i respektive kategori avslöjas på Eldsjälsgalan i mars 2020.